פסיקה

בג"ץ 8988/06 יהודה משי זהב נ' אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים

דחיית עתירה שתכליתה ביטול מצעד הגאווה בירושלים לשם הגנה על בטחון הציבור ורגשותיו

עובדות המקרה: העותרים מבקשים להורות למשטרת ישראל להימנע מלאשר את בקשת "הבית הפתוח" לערוך את מצעד הגאווה בירושלים, לשם הגנה על בטחון הציבור ורגשותיו.

ההכרעה המשפטית: העתירות נדחו. יום לפני המועד המתוכנן למצעד, סוכם בין המשטרה לנציגי "הבית פתוח" כי יתקיים בעיר אירוע גאווה במתכונת מצומצמת, כאשר האירוע יישא אופי צנוע ובהתחשב בהערכת המשטרה כי תוכל להקצות שוטרים לאבטח אירוע זה. לפיכך, דומה כי אין הצדקה משפטית למנוע את המצעד – הן מבחינת האיזון בין חופש הביטוי וההפגנה לבין הסכנה לביטחון הציבור נוכח קיומו של קהל עוין (סכנה שפוחתת על רקע היערכות המשטרה), והן מבחינת האיזון בין חופש הביטוי לבין ההגנה על רגשות דתיים (שבמקרה זה אינם חוצים את רף הסיבולת הנדרש לשם הסגתו של חופש הביטוי לנוכח מתכונתו המצומצמת של האירוע).

*לפסק דין קודם בפרשה זו, ראו:
עת"מ (י-ם) 526/05 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים

*לפסקי דין נוספים הנוגעים לבית הפתוח בירושלים, ראו:
בג"ץ 10903/04 הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיריית ירושלים
עת"מ 219/06 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עע"ם 5905/06 עיריית ירושלים נ' הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
עת"מ 8187/08 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עע"ם 343/09 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עת"מ 45870-05-11 הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיריית ירושלים

שנת פרסום: 2006