פסיקה

בג"ץ 781/15 ארד פנקס נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים

"עתירה זו ניצבת ניצבת בליבו של מאבק עיקש וממושך לשוויון ולהכרה בקהילת הלהט"ב במגוון תחומי חיים, ובפרט בכל הנוגע לזכות להפוך להורה"

עובדות המקרה: העותרים עתרו לבית משפט זה בבקשה שיורה על הרחבת הגישה להסדר הפונדקאות בישראל, הקבוע בחוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד, התשנ"ו-1998). החוק קובע כי רק בני זוג - הטרוסקסואליים בעלי זיקה גנטית ליילוד רשאים להתקשר בהסכם פונדקאות; ואילו העותרים, שאינם נמנים על קבוצה זו, ביקשו להרחיב הסדר זה כך שגם זוגות חד- מיניים, גברים או נשים יחידנים, ומי שאינם בעלי זיקה גנטית יוכלו להתקשר בהסכם.

הכרעת הדין: לאור ההתפתחות בהליכי החקיקה ולמרות העובדה שהצעת החוק אינה מהווה מענה לכלל טענות העותרים הוחלט להשעות את ההכרעה בעניינם של זוגות חד מיניים ושל גברים - ונשים יחידנים. השופט ג'ובראן הדגיש כי ההסדר הקיים, המאפשר לזוגות הטרוסקסואליים להתקשר בהסכם פונדקאות אך מונע זאת מזוגות חד מיניים הוא על-פניו הסדר מפלה. העדפת הזוגות ההטרוסקסואלים אינה דרה בכפיפה אחת עם ערך כבוד האדם, אינה מתיישבת עם הזכות לשוויון ככלל ועם איסור האפליה מחמת נטייה מינית בפרט, ואף נעדרת בסיס מחקרי מבחינת טובת הילד. לצד ההחלטה להשעות את ההכרעה בחלק מטענות העותרים, הכריע בית המשפט העליון בטענותיהם בדבר הבקשה לביטול הזיקה הגנטית בהליכי פונדקאות. בפסק הדין שניתן פה אחד דחה בית המשפט העליון את טענות העותרים בנידון וקבע כי דרישת הזיקה הגנטית עומדת בתנאי פסקת ההגבלה.

שנת פרסום: 2017