פסיקה

בג"ץ 7344/17 פלוני נ' שר הפנים

בג"ץ הורה על רישומם של בני זוג מאותו המין כהורים בתעודת הלידה של קטין אותו אימצו במתכונת של אימוץ סגור.

עובדות המקרה: בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב אישר את אימוצו של קטין ע"י בני זוג מאותו המין והורה על רישומם כהוריו. בני הזוג אימצו את הילד במתכונת של אימוץ סגור אשר מנתק את הקשר בין הקטין לבין הוריו הביולוגיים, אולם שר הפנים סרב להנפיק לקטין תעודת לידה עדכנית שבה יופיעו בני הזוג כהוריו. עקב כך, בני הזוג עתרו לבג"ץ. היועץ המשפטי לממשלה הביע בהליך את עמדתו לפיה ביחס לתיקון תעודת לידה לאחר אימוץ, אין להבחין בין הורים הטרוסקסואליים להורים בני אותו המין וכי בשני המקרים ראוי לרשום בתעודת הלידה את שמות ההורים המאמצים. כך, לדעת היועמ"ש, מתחייב מעקרון טובת הילד, ומזכותם של הילד ובני הזוג לשוויון – בינם לבין עצמם, ומול מאמצים הטרוסקסואליים. מנגד, שר הפנים טען כי הסעד המבוקש בעתירה "אינו מקדם שום תכלית מעשית הנוגעת לטובת הילד", ונועד רק לקדם את ההכרה בתא משפחתי חד-מיני – סוגיה אשר לדידו שנויה במחלוקת ציבורית עזה וראוי להותירה להכרעת המחוקק.

הכרעת הדין: העתירה התקבלה פה אחד. השופט הנדל דחה את הטענה לפיה במקרה של אימוץ על ידי בני זוג מאותו המין, אשר מתבצע במתכונת פרוצדוראלית שונה ביחס לאימוץ ע"י בני זוג הטרוסקסואליים, לא קמה חובה לרשום בתעודת הלידה המתוקנת את שני ההורים המאמצים, ודי ברישום פרטי ההורה שלזכותו ניתן אחד הצווים. השופט קבע שאין בשוני הפרוצדורלי כדי להכשיר התייחסות שונה לבני זוג מאמצים על רקע זהותם המגדרית ונטייתם המינית, ובכל מקרה על תעודת הלידה החדשה להכיל את פרטי שני ההורים המאמצים. השופט הוסיף כי עקרון טובת הילד תומך ברישום התא המשפחתי המלא שלו, ואינו מאפשר להסתפק ברישום אחד ההורים בתעודת הלידה – תוך הדרת הורה אחר, ופגיעה בזכותו להורות. עוד נקבע כי חוק המרשם מורה על רישום שני ההורים המאמצים בתעודת הלידה, ללא קשר לזהותם המגדרית או נטיותיהם המיניות, ואין בכוח התקנות אשר מורות כי בתעודת הלידה ירשמו שמותיהם של ה"אב" וה"אם", כדי לחרוג מהוראה זו ולפגוע בזכותם של הורים מאמצים בני אותו מין. השופט פסק כי כל אחד מבני הזוג ירשם בתעודת הלידה כ"הורה".

שנת פרסום: 2018