פסיקה

בג"ץ 7339/15 האגודה לשמירת זכויות הפרט נ' שר הפנים

בג"ץ דחה עתירה לאפשר נישואין לבני זוג בני אותו המין

עובדות המקרה: העתירה תוקפת את ס' 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים ועניינה רצונם של זוגות בני אותו המין להינשא בישראל. שני טיעוני העותרים הינם טיעון פרשני, לפיו יש ליתן לסעיף 1 לחוק בתי דין רבניים פרשנות מצמצמת, כך שלא יחול על בני זוג בני אותו המין (בהתאם ל"דוקטרינת אי ההכרה"); והטיעון השני, טיעון חוקתי לפיו יש לבטל את הסעיף, בהיותו סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה.

הכרעת הדין: בית המשפט דחה את העתירה על שני ראשיה. תחילה, ביחס לטיעון הפרשני, לא ניתן להחיל את דוקטרינת אי ההכרה על מקרה זה היות והמשפט האזרחי בישראל לא מכיר בנישואין בין בני אותו המין. באשר לטיעון החוקתי, ס' 1 של חוק שיפוט בתי דין רבניים נחקק לפני חוקי היסוד, ולפיכך חוסה תחת סעיף 10 (סעיף שמירת הדינים). משכך, אין להיעתר למבוקש בעתירה זו. לצד פסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין, העיר השופט הנדל: "נראה כי שינוי – אופיו ומידתו – או העדר שינוי, תלוי בשאלה הבאה: איזו חברה נבחר להיות בעשורים הבאים?" וכן "האמת תיאמר כי הגל ההיסטורי נע בכיוון אחד".

שנת פרסום: 2017
קבצים: