פסיקה

בגץ 7150/16 - המרכז הרפורמי לדת ומדינה התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נ' שרת המשפטים

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע כי יש להעמיד את רב העיר צפת לדין משמעתי בגין התבטאויות פוליטיות, גזעניות וביקורת על מוסדות המדינה, אך לא בגין התבטאויות הומופוביות.

עובדות המקרה: עתירה כנגד שרת המשפטים, היועמ״ש והרב שמואל אליהו בגין הימנעות מהעמדתו של האחרון לדין משמעתי בגין ביקורת חריפה על מוסדות המדינה ומאות התבטאויות שונות כנגד האוכלוסייה הערבית, נשים וקהילת הלהט״ב. לטענת העותרים, התבטאויות הרב חורגות מגבולות חופש הביטוי של עובד ציבור בישראל. לטענת המשיבים, הרב אינו עובד ציבור כפשוטו אלא נבחר בהליך דמוקרטי ולכן מסור לו חופש ביטוי הרחב משל עובד ציבור רגיל, בהתחשב באופי התפקיד המחייב את השמעת עמדותיו ופרשנותו להלכה. המשיבים אף הגנו על החלטתם שלא להעמיד את הרב אליהו לדין משמעתי מפאת קושי ראייתי, וכי הן אינן מצויות ברף המצדיק העמדה לדין משמעתי.

הכרעת הדין: השופט שטיין עמד על ההבדלים שבין חופש הביטוי המסור לאזרח וזה המסור לעובד ציבור, כאשר הטעם העיקרי לצמצום חופש הביטוי של האחרון הוא כי קהלו שבוי ואינו יכול להשתמש ב-״זכות התעלמות״ מדבריו הפומביים, כשם שיכול לעשות למשמע דברי האזרח הפשוט. הצדקה נוספת להטלת מגבלות על חופש הביטוי של עובד ציבור נובע מהסכם העבודה אשר מכללא מחייב להימנע מפגיע בתדמיתו של המעביד או באספקתו התקינה של השירות הציבורי שהמעביד אמון עליו. כמו כן, נקבע כי כל ממלא משרה ציבורית א-פוליטית הנטועה בשירות המדינה לספק שירות שיוויוני וניטרלי, כך שאין באפשרותו להתבטא בצורה מפלה, מוטה פוליטית או השוללת השקפה פוליטית או ערכית שאינה לטעמו. השופט אף דחה את טענת הרב כי היקפו של חופש הביטוי הנתון בידי עובד ציבור הנבחר בדרך דמוקרטית רחב מעובד ציבור הממונה בהליך מקצועי. השופט פירט את התבטאויות האסורות על רב עיר - אלו האסורות לכל אדם בישראל, התבטאויות פוליטיות, מפלות וגזעניות, אך הודגש כי האיסור אינו חל בשיח ההלכתי אותו הם מקיימים עם התושבים. בנוסף נקבע כי לרב עיר אסור להתבטא באופן הפוגע בתפקוד ותדמית מערכת השירות הציבורי בדרגת הסתברות של וודאות קרובה או באופן שחותר תחת ההלכה היהודית. נקבע אף כי התבטאויותיו של הרב נגד התבוללות, האוכלוסייה הערבית, שירת נשים וקהילת הלהט״ב אינן עולות כדי עבירת משמעת מפאת חופש הביטוי של הרב ותפקיד הרב כמוסר דברי תורה והלכה. נקבע פה אחד כי אי-העמדת הרב לדין משמעתי בגין התבטאויותיו הפוליטיות, הגזעניות וביקורתו כנגד המדינה לוקה בחוסר סבירות קיצוני ועל כן חייב ביהמ״ש את המשיבים להעמיד את הרב לדין משמעתי.

שנת פרסום: 2020