פסיקה

בג"ץ 6798/22 פרינטה כהן נ' צה"ל

נדחתה עתירת חייל סיסג'נדר שונה מגדרית להתיר לו שלא להסתפר‎‎

עובדות המקרה: העותר מגדיר את עצמו כ"גבר סיסג'נדר שונה מגדרית". הוא התגייס לצה"ל ביום 25.8.2022 וביקש שיותר לו לא להסתפר. צה"ל לא קיבל את בקשתו. העותר התייחס לכללים הצבאיים לגבי תספורת וטען כי הם אינם שוויוניים. כך, הוא ציין כי בניגוד לגברים, מתיר הצבא לנשים להיות מסופרות בכל תספורת שהיא, בין אם מדובר בשיער ארוך או בשיער קצר. אף שצה"ל מבחין לכאורה לעניין תספורת בין חייל - גבר לבין חיילת - אישה, הוא מתייחס בפועל בצורה שונה לחיילים שהם טרנסג'נדרים. הדרישה בפקודת מטכ"ל היא ל"הופעה מסודרת" ולכן אין הצדקה ביטחונית או משמעתית להבחנה בין בן לבת ביחס לתספורת שלהם. המשיבים טענו כי אין מקום להתערב בהוראותיו של צה"ל ביחס לתספורת. הם הדגישו כי המערכת הצבאית מבוססת על משמעת וסדר שהם הכרחיים לאור המשימות המוטלות עליה. כללי ההופעה הם חלק מהשלטת משמעת, והם נאכפים על כלל החיילים, למעט כאשר ניתן פטור במקרים המתאימים.

דיון והכרעה: טיבו של שירות צבאי כרוך בוויתור החייל על חירויות וזכויות רבות ומשמעותיות. בית המשפט נמנע ככלל מהתערבות בהחלטות של רשויות המינהל ככל שמדובר בהחלטות מקצועיות וסבירות בהן מפעילה הרשות את שיקול דעתה המקצועי- בעיקר כאשר מדובר בהחלטות מקצועיות של צה"ל ובכלל זה בהחלטות מקצועיות הנוגעות לאופן ההתנהלות הפנימית בו. הקביעה בפקודות צה"ל לגבי התספורת הצבאית לגברים ולנשים אינה בלתי סבירה במידה המצדיקה התערבות של בית המשפט בה. נכון להיום, הנורמה החברתית המקובלת היא כי ישנו הבדל בין הופעה גברית להופעה נשית. צה"ל, שכאמור מכוון את עצמו גם לגישתו לנורמות המקובלות, בחר לכן להפריד בין הכללים החלים על הופעתם של גברים לבין אלה החלים על נשים. הנטייה להתערב בשיקול דעתו של צה"ל בשאלות משמעת היא מצומצמת ביותר. העתירה נדחית ללא צו להוצאות.

שנת פרסום: 2023