פסיקה

בג"ץ 6165/22 גנדוס נ' משטרת ישראל

נדחתה עתירתה של אישה שביקשה שיוגש נגדה כתב אישום על מנת שתוכיח את חפותה לאחר קטטה עם בת זוגה

עובדות המקרה: בין העותרת לבין בת זוגה התפתח ויכוח סוער, אשר הוביל לקטטה בין העותרת לבין אחותה של בת הזוג. בעקבות הקטטה הגישו בנות הזוג זו נגד זו תלונה למשטרה. התיק נגד העותרת נסגר בעילה של "חוסר ראיות מספיקות". העותרת סבורה כי יש לסגור את התיק בעילה של חוסר אשמה, ודורשת כי יוגש נגדה כתב אישום על מנ שתוכל להוכיח את חפותה בבית המשפט.

דיון והכרעה: דין העתירה להידחות משום שאין עילה להתערבות בית המשפט בשיקול דעתן של רשויות החקירה והתביעה, שהוא רחב ביותר והתערבות בו תהיה מצומצמת בהיקפה ושמורה למקרי קצה בהם החלטת המשטרה או הפרקליטות
לוקה בשרירות, בשיקולים זרים, באפליה או בחוסר סבירות קיצוני. העתירה שהגישה העותרת ומסמכיה אינם מספקים את ההוכחה הנדרשת של עילת התערבות כאמור.

שנת פרסום: 2022