פסיקה

בג"ץ 566/11 דורון ממט-מגד נ' משרד הפנים; בג"ץ 6569/11 אילן טבק-אבירם נ' משרד הפנים

רישום בארץ של בני-זוג חד-מיניים כהורים לילדים שהובאו בהליכי פונדקאות בחו"ל

עובדות המקרה: שתי עתירות של שני זוגות חד-מיניים אשר ערכו הליכי פונדקאות בארצות-הברית, שהביאו להולדת ילד או ילדה מזרעו של אחד מבני-הזוג. בשתי העתירות ביקשו העותרים להירשם כהורי הילד או הילדה במרשם האוכלוסין, על יסוד תעודת-לידה ופסק-דין הצהרתי מארה"ב, המעידים על כך שהם הוריהם של הילדים. פקיד המרשם סירב לבקשותיהם להירשם. סירובו בכל הנוגע לעתירה הראשונה (בג"ץ 566/11) התבסס על כך שהעותרים לא ביצעו בדיקה גנטית, שתעיד על קשר ביולוגי-גנטי בין הילד שנולד בפונדקאות לבין מי מהעותרים. בעתירה השנייה (בג"ץ 6569/11) ביצעו בני-הזוג בדיקה גנטית, המעידה על קשר ביולוגי-גנטי בין הילדה שנולדה בפונדקאות לבין אחד מן העותרים, אולם פקיד המרשם סירב לרשום את העותר האחר בעתירה זו כאביה. סירובו נבע מכך שהעותר האחר לא ביצע הליך לאימוץ הילדה, ולפיכך לשיטת פקיד המרשם אין לרשום אותו כהורה לילדה במרשם. מכאן העתירות.
בבג"ץ 566/11 מבקשים העותרים לרשום את בנם במרשם האוכלוסין וזאת ללא צורך בבדיקה גנטית. בבג"ץ 6569/11 הילדה רשומה במרשם האוכלוסין כאזרחית ישראלית, אולם העותרים מבקשים להירשם במרשם האוכלוסין כהוריה של הילדה על יסוד המסמכים האמורים, ללא צורך בהליך אימוץ בכל הנוגע להורה הלא-ביולוגי. עמדת המשיבים הינה כי הם מוכנים להסתפק בצו הורות שיינתן בבית המשפט לענייני משפחה ("צו הורות פסיקתי"), חלף צו אימוץ, וזאת בתנאים מסוימים. הדיון בשתי העתירות אוחד, והתקיים בפני הרכב מורחב.

ההכרעה המשפטית: לשם רישום ראשוני של ילד שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל לאזרחים ישראלים – רישום המקנה לילד מעמד בישראל – יש להוכיח קשר ביולוגי של הילד לאחד ההורים. דרך המלך להוכחות ההורות הביולוגית היא באמצעות בדיקה גנטית, אך ניתן להוכיחה גם באמצעים אחרים, בהתאם לשיקול-דעת ביהמ"ש לענייני משפחה. בנסיבות אלו נדחה פה אחד בג"ץ 566/11, שבו סירבו שני ההורים לערוך בדיקה גנטית.
באשר לבג"ץ 6569/11 – הילדה כבר רשומה במרשם האוכלוסין כאזרחית ישראלית, והשאלה היא אם ניתן לרשום את שני המבקשים כהוריה. לעמדת הרוב, לאחר שהוכחה זיקה ביולוגית, ההכרה בהורותם של שני ההורים (הביולוגי והלא-ביולוגי) ורישום שניהם כהורים במרשם האוכלוסין יבוססו על הוראות חוק המרשם, ועל דרישתו להצגת "תעודה ציבורית". משעותרים אלו ביצעו בדיקה גנטית המוכיחה הורות של אחד מהם, הציגו תעודה ציבורית תקפה ועילות הסירוב שהעלו המשיבים נדחו לגופן, נקבע שיש לרשום את שני העותרים כאבות לקטינה שנולדה להם בהליך פונדקאות שביצעו בארה"ב.

לפסק הדין העוקב בעניינם של הזוג ממט-מגד ראו:
תמ"ש 32901-05-14 פלוני ואלמוני נ' היועץ המשפטי לממשלה

לפסק דין נוסף במאגר הנוגע לדורון ממט-מגד, ראו:
בש"פ 5796/14 מדינת ישראל נ' דורון ממט

תחומים: פונדקאות, שונות
שנת פרסום: 2014
קבצים: