פסיקה

בג"ץ 5546/16 בית גאה בבאר שבע נ' מפקד המחוז הדרומי משטרת ישראל

בית המשפט העליון דחה את עתירת הבית הגאה בבאר שבע לקיום מצעד הגאווה במרכז העיר בגין מידע מודיעיני שהציגה המשטרה

עובדות המקרה: הבית הגאה בבאר שבע קיבל אישור עקרוני לקיים מצעד גאווה ב-14 ביולי בציר רגר בבאר שבע. האישור העקרוני היה בכפוף למתן היתר סופי ולתנאים שיוצגו על-ידי מפקד מחוז דרום במשטרה. בימים האחרונים הגיעו לידי המשטרה ידיעות מודיעיניות שעל-פיהן קיים חשש לאלימות מסכנת חיים מצד חוגים המתנגדים לקיום האירוע, וכן מצד משתתפים האמורים ליטול חלק בתהלוכה ובאסיפה, ומבקשים להגן על עצמם. כתוצאה מכך מפקד מחוז דרום במשטרה הודיע לעותרות כי הוא מוכן לאשר להם את התהלוכה והאסיפה, ואולם בצירים אחרים.
הבית הגאה עתרו לבית המשפט וביקשו כי תאושר להם התהלוכה והאסיפה, במתכונת המקורית שנתבקשה על-ידם – בציר רגר. טענתם היhתה כי השינוי בעמדת המשטרה בא בעקבות לחץ לא ראוי שהגיע מכיוונו של רב העיר באר-שבע וראש עיריית באר-שבע.

הכרעת הדין: שופטי בית המשפט העליון דחו את העתירה נגד החלטת המשטרה שלא לאפשר המצעד במרכז העיר. לבית המשפט הוצג מידע מודיעיני המעיד, לטענת המשטרה, על "ודאות קרובה" לפגיעה בצועדים.
בית המשפט קבע כי שינוי ציר המצעד לא יפגע בחופש ההפגנה ובחופש הביטוי של העותרות, אך מהווה איזון שהתבקש מחובתה של המשטרה לדאוג לשמירה על הביטחון והסדר הציבורי. משכך, מוצדקת סטייה חלקית מציר רגר (על אף שהציר אושר עקרונית על-ידי המשטרה בסוף חודש יוני).
עם זאת, השופטים התנו את מחיקת העתירה בכפוף לכך שהעותרות יהיו רשאיות לקיים את המצעד באחת מהחלופות שהוצעו על-ידי המשטרה, או בציר מתווה הפשרה שהועלה על-ידי בית המשפט (הכולל מעבר גם בחלק משד' רגר). בסופו של פסק הדין, נכתב: "אנו תקווה כי התהלוכה והאסיפה יעברו בשלום וללא אירועים חריגים, והכל תוך מימוש זכויות היסוד הטבועות באירוע מסוג זה וכיבוד הדדי."

שנת פרסום: 2016