פסיקה

בגץ 5501/14 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בירושלים

עתירה נגד החלטת בית הדין הרבני למנוע מאישה המצויה בהליך גירושים מבעלה, לעבור להתגורר עם בת זוג ולהיפגש עמה בנוכחות ילדיה .

עובדות המקרה: עתירה זו הינה נגד החלטות ביניים של בתי הדין הרבניים, בהליך גירושין בין העותרת 1 לבין בעלה לשעבר (משיב 3), אליו נכרך כדין נושא משמרות ילדיהם. העותרת מקיימת עתה קשר זוגי עם אישה. ביה"ד הרבני הוציא צווים האוסרים על מגורים משותפים ועל מפגשים בין בנות-הזוג בנוכחות הילדים, בנימוק כי "המצב מביך, מבלבל ומזיק לילדים". העתירה מתמקדת בטענה כי גישת בית הדין היא הומופובית, וכן עלתה טענה כנגד סמכות בית הדין. היועץ המשפטי לשיפוט הרבני אישר שהנושא מעורר שאלות השקפתיות מבחינת בית הדין, אך הודיע שהנושא יטופל לפי טובת הילדים.

הכרעת הדין: ביהמ"ש קבע כי שלב זה מוקדם מדי להתערבות. בית הדין הזמין תסקיר וחוות דעת - הליך שגרתי במסגרת גירושין שעניינו טובת הילדים. נושא היחסים בין העותרת ובת זוגה כשלעצמו איננו עומד בפני בית הדין, וחזקה שלא ידון בו כשלעצמו אלא בטובת הילדים. בית הדין מתבקש לשוב ולשקול את נושא המפגשים בין בנות הזוג, הראוי כבר בשלב זה לעיון מחדש (בשונה מעניין המגורים). בנסיבות המקרה, הוחלט שלא למחוק את העתירה עד להכרעה סופית של ביה"ד במשמורת. ביהמ"ש סיכם בהמלצה לצדדים להגיע להסכמה לטובת כל הנוגעים בדבר, בראש ובראשונה הילדים.

שנת פרסום: 2014
קבצים: