פסיקה

בג"ץ 5480/17 דורין ביליה נ' שירות בתי הסוהר

עתירה כנגד שירות בתי הסוהר והמשרד לביטחון פנים בדרישה להתחשב בזהות המגדרית של האסיר בעת השמתו במתקן כליאה וכן לצורך ביטול האחזקה של אסירים טרנסג'נדרים בתנאי הפרדה.

בעקבות עתירה אשר כוונה כנגד המדיניות של שירות בתי הסוהר ביחס לטרנסג'נדרים, השירות פרסם מסמך מדיניות אשר מסדיר את אופן קליטתם של אסירים טרנסג'נדרים/ות במתקני הכליאה וקובע עקרונות בדבר שיבוצם. מהמסמך עולה שעניינו של כל אסיר טרנסג'נדר ייבחן ברגישות ובאופן פרטני, וכי ההחלטה לגבי מתכונת קליטתו ושיבוצו תתקבל "תוך התחשבות, בין היתר, בחזותו, באופן בו האסיר מגדיר את עצמו ובהינתן השלב בו הוא מצוי בתהליך שינוי הזהות המגדרית". בנוסף, במסמך נכתב שבהעדר עילה שבדין אין להחזיק אסיר טרנסג'נדר בהפרדה או בבידוד, ובמידת הצורך ניתן יהיה לשקול את הלנתו "בתא נפרד". בעקבות פרסום מסמך המדיניות העותרות ביקשו למחוק את עתירתן.

שנת פרסום: 2018