פסיקה

בג"ץ 5467/07 יעקב שטרנברג ואיתמר בן גביר נ' אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים

עתירה שתכליתה ביטול מצעד הגאווה בירושלים בשל סכנה בטיחותית

עובדות המקרה: העותרים טוענים, בעתירה שהוגשה שעות לפני קיום מצעד הגאווה בירושלים, כי למצעד לא ניתן אישור מטעם רשויות הכיבוי בירושלים, לנוכח עיצומי הכבאים, ועל כן אין מקום לקיים את המצעד של סכנה בטיחותית לציבור.

ההכרעה המשפטית: העתירה נדחתה. ביהמ"ש העיר כי "תכלית העתירה, מבלי לפגוע, אינה דאגתם של העותרים לעניין כיבוי האש והבטיחות אלא ניסיונם, לגיטימי ככל שיהא, למצוא דרך למנוע את אירועי מצעד הגאוה לאחר שנדחו עתירות קודמות." לגופו של עניין נקבע שעל עיריית ירושלים – שלא צורפה כמשיבה לעתירה – מוטלת האחריות לוודא ולאשר את הרישיון לקיום האירוע, וכי אין מקום להתערבות שיפוטית בסוגיה זו.

שנת פרסום: 2007
קבצים: