פסיקה

בג"ץ 5346/07 עו"ד ריצ'רד ברדנשטיין נ' מדינת ישראל ואח'

עתירה שעניינה דחיית מצעד הגאווה בירושלים

עובדות המקרה: העותרים מתעתדים לקיים אירוע שמחה בירושלים, בסמוך לרח' המלך דוד, באותו יום שבו צפוי להתקיים במקום מצעד הגאווה. העותרים ביקשו לחייב את המשיבים, משטרת ישראל ועיריית ירושלים, לדחות את מצעד הגאווה למועד אחר; לחילופין לשנות את מסלול המצעד; ולחילופי חילופין, לחייב את המשיבים להבטיח את הנגישות המלאה למתחם האירוע כל עוד יימשכו אירועי מצעד הגאווה.

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש דחה את העתירה. הזכות להפגין ולקיים אספה או תהלוכה היא אחת מזכויות היסוד החוקתיות של האדם בישראל. יישומה של זכות ההפגנה והתהלוכה אינו ערך מוחלט. כנגד יישומה המלא של זכות זו עשויים לעמוד אינטרסים חברתיים נוגדים, ואף זכויות יסוד של היחיד. מטבע הדברים, מימושה של זכות ההפגנה והתהלוכה עלול לגרוע בזכויות יסוד כגון חופש התנועה והזכות לפרטיות של תושבים שונים. הסעדים המבוקשים לא עומדים ביחס מאוזן ומידתי לנזק הרב העלול להיגרם לאינטרס הציבורי אילו היו ניתנים. במקרה זה, מדובר בפגיעה בפרט שהיא סבירה, טבעית ואינהרנטית למהלך החיים בחברה דמוקרטית המכבדת זכויות אדם, וגם מכירה בכך כי נדרש לעיתים תשלום מחיר להגנה על זכויות אלה.

שנת פרסום: 2007
קבצים: