פסיקה

בג"ץ 5317/08 ברוך מרזל ואח' נ' מפקד משטרת מחוז ירושלים, אהרון פרנקו

עתירה שתכליתה למנוע את עריכת מצעד הגאווה בירושלים

עובדות המקרה: מדובר בעתירה שתכליתה למנוע את עריכת "מצעד הגאווה" בירושלים על-ידי בני הקהילה הגאה, שנועד להתקיים ביום 26.6.08.

ההכרעה המשפטית: העתירה נדחתה. אל מול זכותם החוקתית של בני הקהילה הגאה לביטוי עצמי בדרך של תהלוכה ועצרת, ניצב החשש לפגיעה ברגשות, שציבור רחב בירושלים, דתי וחילוני, טוען לה. ההתנגשות בין השניים מצריכה איזון מתחייב בין הניגודים בדרך העשויה להביא לצמצום מסוים של ההגנה הנפרשת על חופש המצעד והתהלוכה. על כן, מחד, אין למנוע את עריכת "מצעד הגאווה"; אך יחד עם זאת, ראוי להתחשב ברגשות הציבור ולפעול במידת האפשר כדי להקטין את הפגיעה בהיבטים רלבנטיים שונים, ובין היתר, מבחינת העיתוי, המיקום, אורך המסלול, משך זמן האירוע, הדפוס התוכני של האירוע, ואורח ההתנהלות וההתנהגות הצפויים של משתתפי האירוע. המשיבים הודיעו כי המצעד לא יחלוף בסמוך לשכונות חרדיות וכי האירוע יתקיים בסגנון מתון ומאופק – ועל כן אין עילה להתערב בהחלטה לקיים את המצעד.

שנת פרסום: 2008
קבצים: