פסיקה

בג"ץ 5277/07 ברוך מרזל ואח' נ' מפקד מחוז ירושלים, אילן פרנקו

עתירה שתכליתה ביטול מצעד הגאווה בירושלים לשם הגנה על בטחון הציבור ורגשותיו

עובדות המקרה: בעתירה התבקש ביטול החלטת המשיבים (משטרת ישראל ועיריית ירושלים) לאשר לבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות לערוך את מצעד הגאווה בירושלים במתכונת המתוכננת, מטעמים של הגנה על בטחון הציבור ורגשותיו.

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש דחה את העתירה. נקבע כי גם השנה (2007), בדומה לשנה שעברה, המצעד יתקיים במתכונת מצומצמת על-פי החלטת מפקד המחוז. בנוגע למתח המתעורר בין חופש הביטוי והזכות להפגין לבין ההגנה על שלום הציבור בשל קיומו של קהל עוין, נפסק שההחלטה מקיימת איזון מידתי וסביר בין זכויות ואינטרסים אלה, בהתאם לאמות-המידה שנקבעו בבג"ץ 8988/06. בנוגע לאיזון בין חופש הביטוי לבין רגשות הציבור הדתי, נפסק כי בהתחשב במיקום המצעד, במשך האירוע ובאופי שהוא נועד לשאת, הרי שהפגיעה ברגשות הדתיים לא עברה את רף הסיבולת הגבוה הנדרש לפגיעה בחופש הביטוי וההפגנה.

שנת פרסום: 2007
קבצים: