פסיקה

בג"ץ 5075/15 עמותת אבות גאים נ' שר הפנים

השוואת הליך ההתאזרחות החל על זוגות חד מיניים לזה של זוגות הטרוסקסואליים

עובדות המקרה: העתירה נסבה על בקשתה של עמותת אבות גאים להחיל את נוהל "הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי" על בני זוג מאותו מין (בשונה מהנוהל הקיים).

הכרעת הדין: בעקבות הודעת היועמ"ש לבית המשפט, בה הוחלט על השוואת היחס בין בני זוג בני אותו מין ליחס אותו מקבלים בני זוג הטרוסקסואליים נמחקה העתירה. לצד זאת, המדינה עמדה על עמדתה כי חוק האזרחות (ס' 7 לחוק) עוסק בזוגות שהם גבר ואישה בלבד. המשמעות הפרקטית היא כי ההליך צפוי להימשך מעט יותר זמן מבני זוג שהם גבר ואישה, אך מדובר בפרק זמן קצר יחסית. בית המשפט מותיר בפסק הדין פתח לדיון מחודש במידה וההליך יארך זמן רב וכן ממליצים השופטים לרשות "לנהוג גמישות" בעניין זה.

שנת פרסום: 2016
קבצים: