פסיקה

בג"ץ 4984/18 זיו רסל נ' שר הפנים

בג"ץ דחה עתירה להכרה במעמדו של בן זוגו של אזרח ישראלי אשר התגורר רוב חייו בחו"ל כ"עולה" לעניין חוק השבות.

עבודות המקרה: אזרח ישראלי אשר נולד בישראל, עבר להתגורר עם הוריו בארה"ב בילדותו. בשנת 2013 האחרון נישא לאזרח אמריקאי בארה"ב, ובשנת 2017 בני הזוג החליטו לעבור להתגורר בישראל. בעת הגיעם ארצה, זכה בן הזוג בעל האזרחות הישראלית למעמד של "עולה", בהיותו "קטין חוזר". בנוסף, בני הזוג הגישו בקשה להכיר במעמדו של בן הזוג האמריקאי כ"עולה" מכוח סעיף 4א(א) לחוק השבות. אולם, בקשה זו נדחתה בנימוק שבן הזוג הישראלי אינו "עולה" לעניין חוק השבות. עקב כך, בני הזוג הגישו עתירה לבג"ץ.

הכרעת הדין: השופטת ברק-ארז דחתה את העתירה. השופטת קבעה כי סעיף 4א(א) לחוק השבות נועד להרחיב את היקף הזכאים לעלות לישראל מכוח החוק באופן שיכלול גם את בני משפחתם הלא יהודים של יהודים הזכאים לעלות ארצה, וזאת מתוך מטרה למנוע פגיעה בתא המשפחתי של העולים. לעומת זאת, סעיף זה לא נועד לחול על מצבים שבהם אזרח ישראל נישא לאדם שאינו ישראלי ואינו יהודי, כבמקרה דנן. השופטת הוסיפה כי עניינם של העותרים הוא מקרה ביניים, שכן בן הזוג בעל האזרחות הישראלית חי את רוב חייו מחוץ לישראל, אולם הפתרון לכך אינו מצוי בגדרו של חוק השבות, אלא במסגרת שיקול דעתה של הרשות, אשר ביכולתה להביא בחשבון את נסיבות המקרה כאשר תדון בבקשתם של העותרים לפי נוהל מתן מעמד לבני זוג.

שנת פרסום: 2019