פסיקה

בג"ץ 2984-17 מלכי נ' משרד הפנים

נמחקה עתירה לגבי רישום זוג נשים כאימהות כשלשתיהן זיקה גנטית ליילוד

עובדות המקרה: העותרות ביקשו להורות למשיבים לנמק מדוע לא ירשום מנהל מנהל האוכלוסין במשרד הפנים ילדים של בנות זוג בנות אותו המין כילדי שתי בנות הזוג ולא רק היולדת, כאשר לשתי האימהות זיקה גנטית ליילוד (אחת תרמה את הביצית והאחרת ילדה) וההליך בוצע בחו"ל. העותרת 1 הוכרה כאם היילוד בצו הורות פסיקתי, כך שהמשיבים והעותרת 2 סבורים שהעתירה התייתרה, בעוד העותרת 1 עדיין דורשת את בירורה.

דיון והכרעה: עם רישומה של העותרת 1 כאם לקטינים, הפכה העתירה לתיאורטית. הליך כינון ההורות מכוח "זיקה לזיקה" שונה מן האופן בו נוצרת הורות המבוססת על זיקה ביולוגית ישירה ליילוד. משהושלם הליך הכינון, "הורות היא הורות". על כן, גם אם ניתן להבין לליבה של עותרת 1 ,החפצה כי הורותה תוכר "בזכות עצמה", הדין אינו מייחס משמעות להבחנה זו. במרשם האוכלוסין נרשמת הורות "כללית", ללא הבחנה בין הורה "ביולוגי" להורה "משפטי". לכן העתירה הפכה תיאורטית עם השלמת רישומה של עותרת 1 במרשם האוכלוסין, והיא נמחקת.

שנת פרסום: 2022