פסיקה

בג"ץ 273/97 אגודת הלהט"ב, קל"ף והאגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר החינוך ואח'

עתירה נגד הוראתו של שר החינוך להימנע משידור תכנית טלוויזיה שהוקדשה לעיסוק בנושא של זהות מינית

עובדות המקרה: מדובר בעתירה המכוונת נגד הוראתו של שר החינוך לטלוויזיה החינוכית להימנע משידור פרק של תכנית בשם "קלפים פתוחים" המיועדת לבני נוער. אותו פרק הוקדש לזהות מינית ועסק "בהומוסקסואליות ובלסביות."

ההכרעה המשפטית: העתירה התקבלה. נקבע כי בעולם המתקדם לעבר שנות האלפיים, "תופעת החד-מיניות" כשלעצמה שוב "אינה מבטאת 'סטייה' שיש להוקיעה." בני קהילת הלהט"ב מהווים חלק אינטגרלי מהמסגרת החברתית, וכל עוד לא ניתן להצביע על סיבה מיוחדת המצדיקה את הצרת צעדיהם ואת צמצום זכותם להציג את אורח חייהם בפני הציבור, אין לשלול זאת מהם.

שנת פרסום: 1997
קבצים: