פסיקה

בג"ץ 2303/15 זואר חנקשייב (זיו חן) נ' פרקליט המדינה

נדחתה בקשת עד המדינה לשעבר בפרשת הבר נוער להעביר את התיק העיקרי נגדו מפרקליטות מחוז ת"א למקום אחר

עובדות המקרה: לטענת העותר, פרקליטות מחוז תל אביב ופרקליטיה מצויים בניגוד עניינים ניכר המחייב את פסילתם מלעסוק בעניינו. על פי האישום המרכזי נגדו, פנה העותר למשטרה ומסר מידע כוזב לפיו חגי פליסיאן ביצע את הרצח במועדון הבר-נוער בתל אביב בשנת 2009.
חנקשייב טוען שהפעלתו ע"י המשטרה כעד מדינה הייתה רשלנית (נמנעה מלברר פרטים רבים בגרסתו, ולא ביצעה תיעוד ומעקב לפעולות החקירה שנשלח לבצע), ושגם פרקליטות מחוז ת"א, כגוף שמנחה מקצועית את ימ"ר ת"א, לא ראתה את כשלי החקירה.
לדבריו, בקשתו להעביר את התיק העיקרי לניהול פרקליטות מחוז אחר, על מנת ששיקול דעת עובדי פרקליטות ת"א לא יתפוס חלק מרכזי בבירור התיק.

הכרעת הדין: בג"צ דחה את העתירה על הסף. נכתב - הלכה פסוקה היא כי בימ"ש זה לא יתערב בהליכים פליליים המתנהלים בבתי המשפט בערכאות הדיוניות, אלא במקרים חריגים ונדירים שבהם מועלית טענה ממשית בדבר חוסר סמכות או מתגלית תופעה קיצונית של שרירות בתחום מנהלי מובהק.
במקרה כמו זה של מחלוקות עובדתיות, לפי בג"צ, אין צורך לפצל את הדיון, שכן לערכאה הדיונית בהליך הפלילי יש את הכלים לדון בטענות נגד התנהלות רשויות האכיפה.
העותר לא הציג כל טעם מדוע על בג"צ להתערב בניהול התיק העיקרי בעניינו, שעה שקיים סעד חלופי.

להחלטות עוקבות הנוגעות לחנקשייב (חן) ראו:
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב (עציר) – 31.5.2015
רעב 4133/15 זיו חן נ' שירות בתי סוהר

להחלטות קודמות הנוגעות לחנקשייב, ראו:
ע"פ 2137/14 הוצאת עיתון הארץ בע"מ נ' מדינת ישראל
מ"ת 18794-03-14 מדינת ישראל נ' זאור חנקישייב (עציר)
ת"פ 18826-03-14 מדינת ישראל נ' חנקישייב(עציר)

להחלטות נוספות בפרשת הבר-נוער, ראו:
מ"י 13043-06-13 מדינת ישראל נ' פ. ואח', החלטה מיום 10.6.2013
מ"י 13006-06-13 מדינת ישראל נ' ש.ע.ג., החלטה מיום 13.6.2013
בג"ץ 4312/13 עו"ד עזריאל שאול קרבצוב נ' השר לביטחון פנים

שנת פרסום: 2015
קבצים: