פסיקה

בג"ץ 2078/96 ויץ נ' שר הבריאות

אי-שוויון בתקנות להפריה חוץ-גופנית כלפי נשים שאינן נשואות

עובדות המקרה: העתירה מכוונת כלפי תקנה 8(ב) לתקנות בריאות-העם (הפריה חוץ גופנית). לפי תקנה 8(א), בגופה של אישה נשואה ניתן להשתיל ביצית מופרית אם הביצית היא "שלה או של תורמת", ואילו לפי תקנה 8(ב), בגופה של אישה רווקה לא תושתל ביצית מופרית "אלא אם כן הביצית היא שלה", ובתנאי ש"התקבל דין וחשבון מעובד סוציאלי של המחלקה המוכרת התומך בבקשת האישה". בעתירה נטען שהנוהל מבחין בין אישה נשואה לרווקה, ובכך מפלה לרעה נשים רווקות.

ההכרעה המשפטית: בהסכמת המדינה הצהיר בית-המשפט כי הוראת תקנה 8(ב) לתקנות ההפריה בטלה, ולכן העתירה התייתרה – ונמחקה.

שנת פרסום: 1997
קבצים: