פסיקה

בג"ץ 10903/04 הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיריית ירושלים

דחיית עתירה המופנית כנגד סירוב עיריית ירושלים להקצות כספי תמיכה ל"בית הפתוח לגאווה ולסובלנות" המשרת את חברי הקהילה הגאה

עובדות המקרה: העותרת מפעילה מרכז קהילתי בירושלים לבני הקהילה הגאה, בו מתקיימות פעילויות חברתיות ותרבותיות, וניתנת תמיכה בחברי הקהילה. פניות העותרת לקבלת תמיכה כספית מעיריית ירושלים נדחו.

ההכרעה המשפטית: לעניין מתן תמיכה עבור 2005, נקבע כי מדובר בעתירה מוקדמת – וזאת משום שלאחרונה מועצת ירושלים אישרה קריטריונים למתן תמיכה למוסדות תרבות ואמנות בירושלים (הקריטריונים חלים החל משנת 2005). לפיכך אין מקום לדון בעתירה, שכן העירייה טרם קיבלה החלטה סופית בעניינה של העותרת מכוח הקריטריונים האמורים. ככל שבקשת העותרת לקבל תמיכה תידחה, עומדת לה הזכות לשוב ולעתור בעניין זה. לעניין מתן תמיכה עבור השנים 2003–2004, נקבע שעל העותרת להביא את עתירתה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, שכן מדובר ב"השגות על החלטות של רשות מקומית או נושא משרה ברשות כאמור".

*לפסקי דין בהמשך לפרשה זו, ראו:
עת"מ 219/06 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עע"ם 5905/06 עיריית ירושלים נ' הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
עת"מ 8187/08 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עע"ם 343/09 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
עת"מ 45870-05-11 הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות נ' עיריית ירושלים

*לפסקי דין נוספים הנוגעים לבית הפתוח בירושלים, ראו:
עת"מ (י-ם) 526/05 הבית הפתוח בירושלים לגאווה וסובלנות נ' עיריית ירושלים
בג"ץ 8988/06 יהודה משי זהב נ' אילן פרנקו – מפקד מחוז ירושלים

שנת פרסום: 2005
קבצים: