ספרות

אסף חדי-כהן, "זרקור: נשאי HIV בישראל – על הפליה ודעה קדומה: בראי קבלת טיפולים רפואיים"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר מבקש לדון באפלייתם של נשאי HIV במהלך טיפולים רפואיים,וזאת תוך הבאת דוגמאות קונקרטיות מן הפרקטיקה של ייצוג, ליווי וטיפול בתלונות של נשאי HIV בגין אפליה במערכות הבריאות הפרטית והציבורית. המאמר סוקר את התשתית המשפטית לדיון ומציג כיצד מופלים נשאי HIV וחולי איידס בחיי המעשה.

שנת פרסום: 2016