פסיקה

אמצ 57740/12/13 פלוניות נ' היועץ המשפטי לממשלה (כולל - עמדת היועמ"ש)

צו ההורות הראשון ללא תסקיר במשפחה לסבית - בת זוגה של אם ביולוגית מוכרת כאם נוספת

החלטת בית המשפט מגיעה בעקבות חוות דעת היועמ"ש שעליה כבר פורסם כחודש קודם לכן – לפיה, על אף ש"דרך המלך" הינה עדיין מתן צו אימוץ, במקרה של זוג המבקשות במקרה זה, אין סיבה שבית המשפט יתנגד לבקשתן שלא לעבור שוב הליך זה.

שנת פרסום: 2015