פסיקה

אמ"צ 34/07 אבן קמה נ' היועץ המשפטי לממשלה

בקשה של בני-זוג גברים לאימוץ בגיר

עובדות המקרה: עוזי יעקב-אבן ועמית יעקב-קמה, בני-זוג חד-מיניים, פנו לביהמ"ש לענייני משפחה בתל-אביב בבקשה שייתן צו-אימוץ על מאומץ בגיר.

ההכרעה המשפטית: ביהמ"ש אישר הבקשה לאימוץ בגיר על ידי בני-זוג מאותו מין. בית-המשפט קבע כי מתקיימים התנאים אשר קבועים בחוק אימוץ ילדים, וכן בהלכת בית-המשפט העליון בפרשת "ירוס חקק" בדבר הנסיבות המצדיקות מתן צו-אימוץ במשפחות חד-מיניות. בתסקיר שהוגש לביהמ"ש נקבע שמתקיימים יחסי הורה-ילד בין המבקשים למאומץ במשך שנים רבות - היחסים בין המבקשים למאומץ הם יחסי "הורים-ילדים", האופייניים ליחסים בגילאים בהם מדובר, ולפי התרשמות פקידת הסעד מתקיימים יחסי אהבה, אהדה ואכפתיות אין-סופית של המבקשים, ומצד שני אהבה גדולה והכרת תודה עצומה של המאומץ כלפיהם.

שנת פרסום: 2009
קבצים: