פסיקה

אמצ 30030-09-14 פלוניות נגד היועץ המשפטי לממשלה

ניתן צו-הורות פסיקתי ללא תסקיר לאם הלא-ביולוגית שזוגתה הרתה באמצעות תרומת זרע.

עובדות המקרה: בקשתן של שתי נשים לפסק-דין הצהרתי בדבר הורות (ולחילופין צו הורות פסיקתי), לפיו המבקשת 1 היא אמו של הקטין בנוסף למבקשת 2, שהיא האם הביולוגית. המבקשות חיות כבנות זוג מאז אוקטובר 2001. הקטין נולד מתרומת זרע וגדל מאז לידתו בביתן של המבקשות, שתיהן מתפקדות כאימהותיו. המבקשות ביקשו שלא להפנותן להליך אימוץ (אותו עברה המבקשת 1 עם בתן הגדולה יותר), וכמו כן ביקשו שהכרעה בבקשה תינתן ללא צורך בהגשת תסקיר. המשיב (היועמ"ש) טען שיש להסדיר את יחסי ההורות בדרך של אימוץ, אך בא כוחו השאיר לשיקול דעת ביהמ"ש את שאלות מסלול בירור הבקשה והצורך בהגשת תסקיר.

הכרעת הדין: הבקשה התקבלה. נקבע שאין מניעה לפעול במסלול של צו הורות פסיקתי במקרה כזה, אף שדרך המלך הקבועה בחקיקה היא הליך אימוץ. מדובר במבקשות שבבירור מנהלות חיים משותפים זוגיים ומקיימות חיי משפחה ומשק בית משותף במשך שנים ארוכות. הן קיבלו על עצמן באופן משותף והדדי את מלוא האחריות כלפי ילדיהן המשותפים, תהא האם הביולוגית אשר תהא. מתצהירים שהוגשו לביהמ"ש עולה ששתי המבקשות מתפקדות כאימהות לקטין וכך הוא מתייחס אליהן. כמו כן, בנסיבות המקרה, לא נמצא צורך בהזמנת תסקיר, הליך אשר יכביד ללא צורך הן על המבקשות והן על לשכות הרווחה. "מתן צו הורות פסיקתי ישרת את טובת הקטין ויעגן את יחסי ההורות הקיימים ממילא בינו לבין המבקשות".

שנת פרסום: 2016
קבצים: