פסיקה

אמצ 27525-06-13 פלוניות נ' היועץ המשפטי לממשלה

ביהמ"ש יכיר באם לא-ביולוגית שזוגתה הביאה לעולם בת באמצעות תרומת זרע, מבלי שתצטרך לעבור הליך אימוץ מלא - אך בכפוף לתסקיר של עו"ס

עובדות המקרה: המבקשות הן בנות-זוג החיות יחד יותר מ-15 שנה, מנהלות משק בית משותף ולהן שלושה ילדים שנולדו מתרומת זרע (לדבריהן - של אותו תורם בכל המקרים).
הסכם החיים המשותפים שנחתם בין המבקשות, אומר שכל הילדים שיוולדו להן במהלך חייהן המשותפים ייחשבו כילדיהן המשותפים, ללא קשר לשאלת השייכות הביולוגית.
לגבי שתי הילדות הראשונות של המבקשות, ניתנו צווי אימוץ שבמסגרתם נקבעה אמהותה של בת-הזוג שלא הייתה האם הביולוגית. המבקשות מגדלות את הקטינות יחד ומקבלות הכרה ציבורית בעניין זה.
בפס"ד זה הן עותרות למתן צו אימהות / צו הורות שיסדיר את מעמד האם הלא-ביולוגית ביחס לבת השלישית, מבלי להידרש להליך אימוץ מלא.
לטענתן, ניתן להיעתר לבקשה ללא צורך בעריכת תסקיר, משום שלא חל כל שינוי בנסיבות המצדיק תסקיר נוסף על אלה שנעשו בעניין 2 הילדות הראשונות.
היועמ"ש התנגד למתן הצו במסגרת בקשה זו, ולטענתו על המבקשות להגיש בקשה למתן צו אימוץ, במסגרתו יוגש תסקיר שיבחן את טובת הקטינה.

הכרעה משפטית: התביעה התקבלה חלקית. ביהמ"ש קבע שניתן להכריע בשאלת אמהותה המשפטית של המבקשת על הקטינה בדרך של מתן צו הורות פסיקתי, ואין מקום לסירבול בירוקרטי של הפנייה להליך אימוץ.
ניתן לאפשר את קביעת ההורות בדרך של תובענה לאמהות על פי סעיף 1(4) לחוק בית המשפט לענייני משפחה.
השופטת ציינה כי היא אינה מקבלת את עמדת היועמ"ש כי בקשות מסוג זה יוחדו להליכים ע"פ חוק הפונדקאות. עם זאת, הודגש כי החלטתה יוחדה לנסיבות במקרה זה, ואין בה ע"מ ליצור קונסטרוקציה משפטית חדשה.
באשר לעניין התסקיר: השופטת קבעה כי יש להורות על עריכת תסקיר שייתן תמונה מלאה, עדכנית, ושלמה בהתייחס לקטינה - וזאת, לדבריה, לצורך הסרת כל חשש בשאלת טובתה של הקטינה במתן הצו.
הוסבר בפסה"ד כי בשלב זה, האם הביולוגית יכולה לפעול לבדה מול הרשויות בכל עניין הנוגע לקטינה ולקבל זכויות כאלה ואחרות, ובנסיבות אלה, אין בהגשת התסקיר כדי לפגוע בקטינה או במבקשות באופן בלתי מידתי.
בכפוף להמלצות התסקיר, שיוגש תוך 45 ימים, תוכרע הבקשה בדרך של מתן צו הורות פסיקתי.

שנת פרסום: 2014
קבצים: