פסיקה

אמ"צ 106/05 עירא הדר נ' היועץ המשפטי לממשלה

בקשתה של אישה לאמץ את הבן הביולוגי של זוגתה

עובדות המקרה: מדובר בשתי נשים המגדלות יחד ילד אחד, שהוא בן ביולוגי לאחת מהן. בת-הזוג של האם הביולוגית מבקשת לאמץ את הקטין.

ההכרעה המשפטית: הבקשה התקבלה מכוח הלכת "ירוס-חקק", המכירה בכשירותו של אדם לאמץ את הילד הקטין של בן-זוגו לחיים, מקום בו בני-הזוג הם בני אותו מין. ניתן צו-אימוץ ביחס לקטין לאחר שתסקיר פקידת הסעד העלה כי אכן מתקיימות נסיבות מיוחדות לטובת הקטין.

שנת פרסום: 2007
קבצים: