פסיקה

אמצ (ת"א) 245-01-14 ס.א.א נ' היועץ המשפטי לממשלה

אישה שאינה האם הביולוגית תוכל להיות מוכרת כהורה לילד שאותו הביאה זוגתה לעולם בעזרת תורם-זרע - גם מבלי לעבור הליך אימוץ

עובדות המקרה: עתירה למתן צו-הורות פסיקתי המכריז על הורותה של המבקשת 2 כלפי קטין - שהינו בנה הביולוגי של המבקשת 1 - ולהורות על רישום הקטין כבנה של המבקשת 2 במרשם האוכלוסין, ללא צורך בתסקיר וללא הליך משפטי נפרד. המבקשות מקיימות מערכת יחסים זוגית מספר שנים ואף רשומות כנשואות במרשם האוכלוסין. הן קיבלו החלטה משותפת להביא ילד לעולם באמצעות שימוש בתרומת זרע, כאשר המבקשת 1 היא האם הביולוגית והיא זו שנשאה את ההריון – ולגדלו כילדן המשותף.

ההכרעה המשפטית: יישקל מתן פסק-דין הצהרתי שלפיו המבקשת 2 (ההורה הלא ביולוגי) הינה הורה נוסף של הקטין, אשר יירשם כבנה לכל דבר ועניין. באופן זה, יחולו בין ההורה הלא ביולוגי לבין הקטין כל החובות, הזכויות והסמכויות הקיימות בין הורה לילדו.
לפי המתווה שמציע ביהמ"ש לענייני משפחה, על הפרט שאינו קשור ביולוגית לילד לקיים שני סממנים עיקריים: רצון וכוונה אמיתת ליחסי הורות ולקבל על עצמו חובות הוריות, ובנוסף, שיתקיימו יחסי הורה-ילד הזהים במתכונתם ליחסים שבין הורה ופרי בטנו במישור הרגשי, החברתי והכלכלי.
ביהמ"ש יחליט אם לממש צעד זה לאחר שיעיין בתסקיר שירותי הרווחה, שאמור להיות מוגש בתוך חודש.

פסה"ד ניתן זמן קצר לאחר החלטת ביהמ"ש העליון בעניין ע"מ 4890/14 פלונית נ' פלונית

ראו גם: דיווח בעיתונות

שנת פרסום: 2014
קבצים: