ספרות

אמיר פז-פוקס, רויטל טרנר, "שוויון והפליה בעבודה לקהילה הלהט"בית"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

המאמר סוקר בקצרה את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ופסקי דין מרכזיים העוסקים באיסור על הפליה מינית ביחסי עבודה. לאחר מכן דן המאמר בפרשת דנילוביץ' כציר מרכזי של הדיון בנטייה מינית בתוך מקומות עבודה. המאמר ממשיך לטעון להטמעת עקרון השוויון אל הוראות החוק העוסקות בזכויות הוריות. המחוקק הישראלי עיגן במשך השנים זכויות רבות המאפשרות לנשים ולגברים לאזן בין רצונם בהקמת משפחה לבין רצונם או הצורך שלהם להשקיע זמן לא מועט בשוק העבודה. זכויות אלו מנוסחות לעתים באופן המַתנה את הזכאות בהתנהלות מצד בן הזוג, בעוד הזוגיות לצורך העניין מוגדרת כזוגיות של בני זוג הטרוסקסואלים. אם כך, נדרשת מלאכת פרשנות על מנת להתאים את הוראות החוקים השונים לזוגיות הלהט"בית בכדי לאפשר לבני זוג בני אותו המין ליהנות מאותן זכויות באופן שווה. בחלקו האחרון של המאמר נדונים שלושה אתגרים עתידיים של המאבק לשוויון על רקע נטייה מינית ביחסי עבודה: הפליה על בסיס זהות מגדרית, הפליה במקומות עבודה קטנים והפליה על בסיס מראה.

שנת פרסום: 2016