ספרות

"אם יש סקס אחר הביאו לכאן ונדעהו" - לימודים להט"ביים וקוויריים בישראל

פרק המבוא לספר "סקס אחר - מבחר מאמרים בלימודים להט"ביים וקוויריים ישראליים" אשר נכתב על-ידי אייל גרוס, עמליה זיו ורז יוסף, עורכי הספר.
שנת פרסום: 2016