ספרות

אלון הראל, "חירות, הומוסקסואליות וזכויות של מיעוטים מיניים"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה בוחן את ההשלכות של ערך החירות והזכויות הנגזרות ממנו על ההסדרה המשפטית של זכויות של מיעוטי מיניים. המאמר בוחן באופן פילוסופי כיצד ניתן להשתמש בחירות לצורך הרחבת זכויות של מיעוטי מיניים או צמצומן (בשמן של זכויות מתנגשות: הזכות לחופש הביטוי, חופש ההתאגדות או חופש המצפון). המאמר בוחן הגדרות שונות של חירות, מנתח את ההשלכות של הגדרות אלה על הזכויות של מיעוטים מיניים ועל האופנים שבהם יש לאזן זכויות אלה עם זכויות מתנגשות.

שנת פרסום: 2016