ספרות

אלון הראל, "בתי-המשפט והומוסקסואליות – כבוד או סובלנות?"

פורסם בכתב העת "משפט וממשל", כרך ד

רשימה זו מנתחת את פסק-דינו של בית-המשפט העליון, שהורה לשר החינוך להסיר את התנגדותו לשידור תכנית בסדרה "קלפים פתוחים", בטלוויזיה החינוכית, שעסקה בבני-נוער הומואים ולסביות. עיון מדוקדק בנימוקי ההחלטה חושף פער בין התפיסה הציבורית, הרואה בפסק-דין זה ניצחון נוסף בשרשרת ניצחונות במאבק לשוויון של הומואים ולסביות, לבין תפיסות העולם השמרניות המבצבצות מתוכן ההחלטה, לפיהן הומוסקסואליוּת היא עניין חריג ושנוי-במחלוקת.

שנת פרסום: 1998