אימוץ וצווי הורות

תוצאות
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה של בנות זוג למתן צו הורות פסיקתי עוד בטרם הלידה
לאחר הליך פונדקאות חו"ל: צו הורות פסיקתי ללא תסקיר להורה הלא-ביולוגי
בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי כבר במהלך ההיריון למען הכרה בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של הקטין מרגע שייוולד
ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על מתן תוקף רטרואקטיבי מיום הלידה לצו הורות פסיקתי שהוענק כתשעה חודשים לאחר הלידה, לאור פסיקת בית המשפט העליון אשר האריכה את תקופת החלת התחולה.
ביהמ״ש לענייני משפחה העניק צו אחאות בין שלוש בנות שנולדו בפונדקאות וחולקות מטען גנטי משותף באמצעות ביציות של אותה התורמת. ביהמ״ש פסק כי בכל מקרה שבו ניתנו צווי הורות אף ללא קשר ביולוגי נוצרים קשרי אחאות בין הילדים באותו התא המשפחתי.
לקשרי אחאות משקל מכריע בקביעת הסדרי משמורת
בית המשפט קיבל תביעה להענקת צו הורות פסיקתי לעותרת 2, הפרודה מן העותרת 1, בציינו כי על אף האיחור במועד הגשת הבקשה וההגבלה שבהמלצות הצוות המקצועי של שר הרווחה, ביהמ״ש יבחן כל בקשת צו הורות לגופה.
ביהמ״ש העניק צו הורות פסיקתי לאם שאינה ביולוגית, תוך קביעה כי לצורך ההליך המבקשת תושבת הארץ וכי אין להפריד בין אזרחיות ישראליות השוהות בחו״ל לצורך שליחות לבין אלו השוהות בחו״ל לצרכי עבודה.
בית המשפט לענייני משפחה דחה עתירה לביטול צו הורות פסיקתי אשר הוגשה ע״י אם ביולוגית כנגד בת זוגתה לשעבר, בעודו מציין כי יש לבטל צו הורות פסיקתי רק במידה וטובת הילד מחייבת זאת.
בית הדין לענייני משפחה פסק לראשונה בתיק תביעה הדורש לבטל צו הורות במשפחה לסבית. בית המשפט דחה את התביעה, השאיר את צו ההורות וגינה בחריפות את התנהלות אחת האמהות: "התנהלות הורית מזיקה ואינטרסנטית".
אחרי 11 שנות זוגיות, ושש שנות מאבק משפטי, ניתן פסק דין תקדימי: בת הזוג לשעבר תוכל לשמור על קשר עם בנה הביולוגי של האקסית, חרף התנגדותה ואף שהיא לא אימצה את הילד או הסדירה את מעמדה המשפטי כלפיו.

עמודים