אימוץ וצווי הורות

תוצאות
יש לראות בילדות שנולדו מאותו תורם זרע כאחיות, ולאפשר את המשך הקשר ביניהן גם אחרי הפרידה בין אימהותיהן.
אחרי 5 שנים: הוכרה, ללא בדיקת רקמות, הורותם של בני זוג מאותו מין שהביאו לעולם ילד הליך פונדקאות בחו"ל. עם זאת: נמתחה ביקורת על התעקשותם להימנע מהבדיקה.
בית המשפט לא יעתר לבקשת צו הורות פסיקתי מהורה שאינו אזרח או תושב ישראל.
מתן צו הורות פסיקתי עם תחולה רטרואקטיבית למועד לידתה של הקטינה
קבלת הטענה שלפיה אין צורך בתסקיר לצורך מתן צו-הורות לאב הלא-גנטי של קטין שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל
זוג נשים שהביאו לעולם 3 ילדים מבקשות, כל אחת, אפוטרופסות על ילדי רעותה
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו העניק צו הורות פיסקתי לאב הלא ביולוגי של קטין אשר נפרד מבן זוגו, האב הביולוגי, לאחר כשנתיים מיום לידת הקטין, ומעמדו המשפטי ביחס לקטין לא הוסדר מעולם.
הליך פונדקאות בחו"ל: אין צורך בעריכת תסקיר סעד כתנאי להוצאת צו הורות.
לראשונה: צווי הורות בתוקף מן לידת הילד, כך שבתעודת הלידה של התינוק מופיעים שמותיהן של שתי האמהות
בית המשפט לענייני משפחה העניק לבנות זוג צווי הורות רטרואקטיביים אשר הכירו בכל אחת מבנות הזוג כהורה של בנה הביולוגי של בת הזוג השנייה, כאשר הקטינים היו בני 3.5 שנים ושנה.
אישה שבאמצעות ביצית מופרית שלה בת-זוגה הביאה לעולם ילד, מבקשת להירשם כאימו בלי לאמצו
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה של בנות זוג למתן צו הורות פסיקתי עוד בטרם הלידה
לאחר הליך פונדקאות חו"ל: צו הורות פסיקתי ללא תסקיר להורה הלא-ביולוגי
בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי כבר במהלך ההיריון למען הכרה בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של הקטין מרגע שייוולד
ביהמ"ש לענייני משפחה הורה על מתן תוקף רטרואקטיבי מיום הלידה לצו הורות פסיקתי שהוענק כתשעה חודשים לאחר הלידה, לאור פסיקת בית המשפט העליון אשר האריכה את תקופת החלת התחולה.
ביהמ״ש לענייני משפחה העניק צו אחאות בין שלוש בנות שנולדו בפונדקאות וחולקות מטען גנטי משותף באמצעות ביציות של אותה התורמת. ביהמ״ש פסק כי בכל מקרה שבו ניתנו צווי הורות אף ללא קשר ביולוגי נוצרים קשרי אחאות בין הילדים באותו התא המשפחתי.
לקשרי אחאות משקל מכריע בקביעת הסדרי משמורת
בית המשפט קיבל תביעה להענקת צו הורות פסיקתי לעותרת 2, הפרודה מן העותרת 1, בציינו כי על אף האיחור במועד הגשת הבקשה וההגבלה שבהמלצות הצוות המקצועי של שר הרווחה, ביהמ״ש יבחן כל בקשת צו הורות לגופה.
ביהמ״ש העניק צו הורות פסיקתי לאם שאינה ביולוגית, תוך קביעה כי לצורך ההליך המבקשת תושבת הארץ וכי אין להפריד בין אזרחיות ישראליות השוהות בחו״ל לצורך שליחות לבין אלו השוהות בחו״ל לצרכי עבודה.
בית המשפט לענייני משפחה דחה עתירה לביטול צו הורות פסיקתי אשר הוגשה ע״י אם ביולוגית כנגד בת זוגתה לשעבר, בעודו מציין כי יש לבטל צו הורות פסיקתי רק במידה וטובת הילד מחייבת זאת.
בית הדין לענייני משפחה פסק לראשונה בתיק תביעה הדורש לבטל צו הורות במשפחה לסבית. בית המשפט דחה את התביעה, השאיר את צו ההורות וגינה בחריפות את התנהלות אחת האמהות: "התנהלות הורית מזיקה ואינטרסנטית".
אחרי 11 שנות זוגיות, ושש שנות מאבק משפטי, ניתן פסק דין תקדימי: בת הזוג לשעבר תוכל לשמור על קשר עם בנה הביולוגי של האקסית, חרף התנגדותה ואף שהיא לא אימצה את הילד או הסדירה את מעמדה המשפטי כלפיו.

עמודים