אימוץ וצווי הורות

תוצאות
בית המשפט קיבל תביעה להענקת צו הורות פסיקתי לעותרת 2, הפרודה מן העותרת 1, בציינו כי על אף האיחור במועד הגשת הבקשה וההגבלה שבהמלצות הצוות המקצועי של שר הרווחה, ביהמ״ש יבחן כל בקשת צו הורות לגופה.
ביהמ״ש העניק צו הורות פסיקתי לאם שאינה ביולוגית בקובעו כי לצורך ההליך המבקשת תושבת הארץ, וכי אין להפריד בין אזרחיות ישראליות השוהות בחו״ל לצורך שליחות לבין אלו השוהות בחו״ל לצרכי עבודה.
בית המשפט לענייני משפחה דחה עתירה לביטול צו הורות פסיקתי אשר הוגשה ע״י אם ביולוגית כנגד בת זוגתה לשעבר, בעודו מציין כי יש לבטל צו הורות פסיקתי רק במידה וטובת הילד מחייבת זאת.
בית הדין לענייני משפחה פסק לראשונה בתיק תביעה הדורש לבטל צו הורות במשפחה לסבית. בית המשפט דחה את התביעה, השאיר את צו ההורות וגינה בחריפות את התנהלות אחת האמהות: "התנהלות הורית מזיקה ואינטרסנטית".

עמודים