אימוץ וצווי הורות

תוצאות
בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעתן של בנות זוג למתן צו הורות רטרואקטיבי מיום הלידה אשר יכיר בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של בתן המשותפת בת ה15.
הסכמת המדינה כי אין צורך בתסקיר כתנאי למתן צו-הורות לאב הלא-גנטי של קטין שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל
בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי מיום הלידה בעבור זוג נשים ביחס לילדיהן הלא ביולוגים, זאת בזמן שהבן הבכור של הזוג הינו כבר בגיר
בית המשפט לענייני משפחה העניק צו הורות פיסקתי לבנות זוג נשואות, אזרחיות ישראל ותושבות אוסטריה אשר הביאו לעולם זוג תאומים, חרף התנגדותו של היועץ המשפטי לממשלה.
בית המשפט בפתח תקווה העניק לבנות זוג צו הורות עובר ללידת ילדן.
לראשונה צו הורות פסיקתי לאם הלא-ביולוגית שתוקפו רטרואקטיבי מיום לידת הבן המשותף לה ולזוגתה.
ניתן צו הורות פסיקתי ללא תסקיר לאם הלא-ביולוגית שזוגתה הרתה באמצעות תרומת זרע.
ביהמ"ש לענייני משפחה העניק צו להכרה בהורותה של האם הלא הביולוגית על ביתה של בת זוגתה, כבר במהלך ההיריון, אשר יכנס לתוקף מרגע הלידה.
קבלת הטענה שלפיה אין צורך בתסקיר כתנאי למתן צו-הורות לאב הלא-גנטי של קטין שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל
בית המשפט לענייני משפחה העניק צו הורות פסיקתי רטרואקטיבי ממועד הלידה לבנות זוג, חרף התנגדות היועמ"ש ולמרות שבנות הזוג התגוררו יחד שבעה חודשים בלבד טרם הוריית הקטינה
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה להסרת שמה של אם פונדקאית כאמו של קטין אשר נולד במסגרת הליך פונדקאות לאב יחידני ברוסיה.
יש לראות בילדות שנולדו מאותו תורם זרע כאחיות, ולאפשר את המשך הקשר ביניהן גם אחרי הפרידה בין אימהותיהן.
אחרי 5 שנים: הוכרה, ללא בדיקת רקמות, הורותם של בני זוג מאותו מין שהביאו לעולם ילד הליך פונדקאות בחו"ל. עם זאת: נמתחה ביקורת על התעקשותם להימנע מהבדיקה.
בית המשפט לא יעתר לבקשת צו הורות פסיקתי מהורה שאינו אזרח או תושב ישראל.
מתן צו הורות פסיקתי עם תחולה רטרואקטיבית למועד לידתה של הקטינה
קבלת הטענה שלפיה אין צורך בתסקיר לצורך מתן צו-הורות לאב הלא-גנטי של קטין שנולד בהליך פונדקאות בחו"ל
זוג נשים שהביאו לעולם 3 ילדים מבקשות, כל אחת, אפוטרופסות על ילדי רעותה
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו העניק צו הורות פיסקתי לאב הלא ביולוגי של קטין אשר נפרד מבן זוגו, האב הביולוגי, לאחר כשנתיים מיום לידת הקטין, ומעמדו המשפטי ביחס לקטין לא הוסדר מעולם.
הליך פונדקאות בחו"ל: אין צורך בעריכת תסקיר סעד כתנאי להוצאת צו הורות.
לראשונה: צווי הורות בתוקף מן לידת הילד, כך שבתעודת הלידה של התינוק מופיעים שמותיהן של שתי האמהות
בית המשפט לענייני משפחה העניק לבנות זוג צווי הורות רטרואקטיביים אשר הכירו בכל אחת מבנות הזוג כהורה של בנה הביולוגי של בת הזוג השנייה, כאשר הקטינים היו בני 3.5 שנים ושנה.
אישה שבאמצעות ביצית מופרית שלה בת-זוגה הביאה לעולם ילד, מבקשת להירשם כאימו בלי לאמצו
בית המשפט לענייני משפחה דחה בקשה של בנות זוג למתן צו הורות פסיקתי עוד בטרם הלידה
לאחר הליך פונדקאות חו"ל: צו הורות פסיקתי ללא תסקיר להורה הלא-ביולוגי
בית המשפט לענייני משפחה הורה על מתן צו הורות פסיקתי כבר במהלך ההיריון למען הכרה בבת הזוג שאיננה האם הביולוגית, כהורה של הקטין מרגע שייוולד

עמודים