ספרות

אייל גרוס, "מיניות, גבריות, צבא ואזרחות: שירות הומואים ולסביות בצה״ל במשקפיים השוואתיים"

פורסם בכתב העת "פלילים", כרך ט

המאמר דן בטיעונים השונים שמועלים כנגד האפשרות של שירות הומואים ולסביות בצבא, ומנתח את טיעונים אלה, תוך שימוש בתיאוריה קווירית, לאור אופיו של הצבא כמוסד הומו-חברתי. לאחר מכן המאמר סוקר, באופן השוואתי, את שירותם של הומואים ולסביות בצבאות של מדינות שונות, תוך התמקדות בדיון בארצות-הברית ובפסק-דינו של בית-הדין האירופי לזכויות אדם ביחס לצבא הבריטי. בהקשר הישראלי, המאמר דן בהתפתחויות שחלו בנושא זה, בזירות החברתיות שבהן נערך המאבק למען שירות הומואים ולסביות בצה"ל, וכן במשמעותו – ובמגבלותיו – של מאבק זה. לסיום, בוחן המאמר את הדיון הפנימי בקרב הקהילות ההומו-לסביות לגבי סוגיית השירות הצבאי ולגבי מאבקים לשוויון בשירות צבאי שמתנהלים במקומות שונים.

תחומים: שירות צבאי
שנת פרסום: 2000