ספרות

אייל גרוס, "טרנסג'נדרים והמשפט הפלילי: בצלה של האשמת ההתחזות"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

מאמר זה מתמקד בהלשכות פרשת אלקובי על טרנסג'נדרים ועל כל מי שחורג מההתנהגות המגדרית המצופה ממנו במסגרת ההטרונורמטיבית. המאמר דן בתפיסות של מין ומגדר שעלו בפרשת אלקובי ובוחן כיצד הקביעות השיפוטיות בפרשה מייצגות
תפיסה שמכירה בזהות מגדרית נבחרת של טרנסג'נדרים, רק אם אזמל המנתחים התערב לשינוי המצב. בהמשך, עוסק המאמר בשאלות שהפרשה העלתה בנוגע לחובת הגילוי בהקשר של יחסי מין. בחלקו השלישי של המאמר דן בפרשת פלונית – פרשה חדשה המקבילה לפרשת אלקובי, ועומד על הדומה והשונה בין הפרשות. עוד דן המאמר בדרך שבה הקביעות המשפטיות בפרשות הנדונות מגנות על סדר הטרונורמטיבי מפני מציאות קווירית. בסיום המאמר נבחנת פרשת קאשור שבה הואשם אדם באונס במרמה על בסיס האשמה בהתחזות לאומית ודן ביחס שבין אשמת "ההתחזות המגדרית" לבין אשמת "ההתחזות הלאומית".

שנת פרסום: 2016