ספרות

אייל גרוס, "'התחזות כאדם אחר': חיקוי ומרי מגדרי במשפט של חן אלקובי"

פורסם בספר "משפטים על אהבה" (מסדרת "משפט, חברה ותרבות")

המאמר דן במשפט של חן אלקובי, שחי והציג עצמו כגבר אך נולד עם איברי-מין נקביים. לפי כתב-האישום שהוגש כנגד אלקובי, ארבע מתלוננות התאהבו בו בהאמינן שהוא גבר. בגין קשריו עם ארבעתן, הואשם אלקובי בעבירה של "התחזות כאדם אחר" ובעבירות מיניות שההסכמה להן הושגה תוך "מירמה לגבי מיהות העושה". המאמר עוסק בשאלות שמשפטו של אלקובי וגזר-דינו מעלים ביחס להסדרה המשפטית של מין, מיגדר ומיניות. בפרט, המאמר מציב סימן שאלה לגבי עמדתו של בית-המשפט בנוגע לסוגיות של הסכמה ומיגדר. בנוסף לכך, דן המאמר בשיח שיצרה הפוליטיקה ההומו-לסבית-טרנסג'נדרית בישראל סביב פרשת אלקובי, וכן מציע פרספקטיבה רחבה יותר, מעבר לגבולות דיון זה, לבחינת שאלות של מין, גבולות, גדר ומיגדר.

מצורפת גם גרסת המשך באנגלית: GENDER OUTLAWS BEFORE THE LAW: THE COURTS OF THE BORDERLAND.

שנת פרסום: 2005