ספרות

אייל גרוס, "דנילוביץ, שטיינר, והתיאוריה הקווירית"

פורסם בכתב העת "משפט נוסף", כרך א

רשימה זו בוחנת את דעותיהם (השונות) של שופטי בג"צ בפסק-הדין בעניין דנילוביץ ובפסיקה נוספת. בין השאר, מציעה הרשימה ניתוח של פסק-הדין שעושה שימוש בתיאוריה קווירית, תוך המחשת האופן שבו תיאוריה זו מערערת על תפיסות דומיננטיות בשיח המשפטי – ובשיח הליברלי – ביחס למיניות.

שנת פרסום: 2001