ספרות

איילת בלכר-פריגת, צבי טריגר "גירושים לכולם - המקרה של גירושים חד מיניים כמקרה מבחן"

פורסם בכתב העת משפט ועסקים כ"א, התשע"ח.

מאמר זה עוסק בשאלת קיומה ומשמעותה של הזכות לגירושים במשפט הישראלי. כדי לבחון שאלה זו, המאמר מנתח את מקרה המבחן של גירושים חד-מיניים. הליך כזה טרם הוסדר והוכר במשפט הישראלי, ומיעוט הפסיקה לגביו אינו מסייע ביצירת הליך מוסדר וברור שיעמוד לרשותם של זוגות להט"בים המבקשים להתגרש בישראל. סוגיית הגירושים החד-מיניים מעוררת גם שאלות עקרוניות בנוגע לאופיים של הגירושים, לקיומה של זכות לגירושים ולמשמעות הגירושים. שאלות אלה חורגות מהמקרה של חד מיניים, אולם מקרה זה מעניק הזדמנות לבחון אותן לעומק.
המאמר נפתח בהצגת הפסיקה שניתנה עד כה בכמה תיקי גירושים של זוגות להט"בים, ובניתוח הגישות השונות של השופטים והשופטות לשאלת סמכות השיפוט של בית המשפט לענייני משפחה. לאחר מכן המאמר דן במגוון שאלות הקשורות לזכות לגירושים ולהכרה בה. במסגרת זאת נידונים העדר ההכרה בזכות לגירושים במשפט הבין-לאומי והמדינתי, והשלכותיו; ההבחנה בין הזכות ליציאה מקשר לבין הזכות לגירושים; ונחיצותה של האחרונה מנקודת מבט של שוויון וזכויות אדם. בהמשך המאמר מוצעת גישה מעשית לפתרון בעיית הגירושים הלהט"ביים בישראל. במסגרת זאת נידונה הן שאלת סמכות השיפוט והן שאלת הדין המהותי שיחול בתיקי גירושים בין בני זוג להט"בים, ובנוסף, מוצגים היתרונות והחסרונות של הפתרונות האפשריים.

שנת פרסום: 2018