ספרות

איילת בלכר-פריגת ודפנה הקר, ״הורים או זרים - מעמדם המשפטי המצוי והרצוי של בני-זוג של הורים״

מאמרן של איילת בלכר-פריגת ודפנה הקר המתמודד עם הלקונה שבמשפט הישראלי בנוגע לשאלת ההכרה ביחסים הנרקמים בין ילדים לבין בני-זוג של הוריהם.
שנת פרסום: 2011