ספרות

אורית קמיר, "כבוד האדם של להט"ב בהקשר התרבותי הישראלי: הצעה פרשנית לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ולאיסור הטרדה מינית"

פורסם בספר "זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית"

במאמר זה מציגה הכותבת את הטענה שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובעקבותיו החוק למניעת הטרדה מינית קובעים שזכויות יסוד של האדם בישראל, וכן זכותו של כל אדם שלא להיות מושפל בנוגע למינו, למיניותו ולנטיותיו המיניות, נגזרות מסוג מסוים של כבוד: כבוד כ-dignity, שאני
מכנה "כבוד סגולי". זהו סוג הכבוד שיוזמי חוק היסוד הישראלי ומרבית השופטים בבית המשפט העליון זיהו עם הביטוי "כבוד האדם" המופיע בחוק היסוד. סוג זה של כבוד "עיוור" למין, למיניות או לנטיות מיניות (כמו לכל מאפיין אנושי ספציפי, אישי או קבוצתי), ולכן אינו מבחין בין להט"ב לבין אנשים אחרים.

שנת פרסום: 2016