ספרות

אורית קמיר, "ביוש (Shaming): פגיעה בכבוד, סוגים וטיפוסים, שיקולי מדיניות ודיון בהטרדה מינית"

פורסם בכתב העת "משפט ועסקים", כרך כג

המאמר עוסק בתופעת הביוש, ובין היתר בביוש על רקע מין, מיניות או נטייה מינית. בתוך כך, המאמר מנסה לתת מעשה לשאלה כיצד יש להתייחס למצבים שבהם אדם מכונה "הומו" על ידי הזולת.

שנת פרסום: 2019