ספרות

אביטל אברהם ואיתי אפטר, "ייבוא לישראל של הפוטנציאל הבינלאומי להכרה שיפוטית-ציבורית בתוקף נישואים חד-מיניים — מדע בדיוני?"

פורסם בכתב העת "הארת דין", כרך א

רשימה זו עוסקת בסוגיית זכותם של זוגות בני אותו המין להינשא וליהנות מהזכויות (כמו גם החובות) הנובעות מנישואין. תחילה, מתוארות התפתחויות רלוונטיות שהתרחשו במדינות המערב, תוך התמקדות בהסדרים באירופה ובארצות-הברית. לאחר מכן נסקרות התפתחויות אחרונות שהתרחשו בישראל, הן בפסיקה והן ביחסן של רשויות הציבור. מחקר השוואתי מנסה לאתר מגמות אפשרויות ולשרטט מודלים שהרשויות בישראל צפויות לאמץ. במוקד הדיון עומדת שאלת ההכרה, על-ידי מערכת המשפט הישראלית, בנישואים של בני זוג חד-מיניים שנערכו מחוץ לישראל. בהקשר זה, מתייחסת הרשימה בקצרה גם לעמדות בקרב הקהילה ההומו-לסבית בדבר היתרונות והחסרונות במתן הזכות להינשא.

תחומים: נישואים
שנת פרסום: 2004